Sinh nhật là sự kiện đáng ghi nhớ của mỗi người. Sẽ thật hối tiếc nếu như ngày